Főoldal
 Elérhetőség
 Miserend, Hittanórák
 Egyházközség alapítása
 Képek a Szentmisék helyeiről
 Elő történet
 Lelkipásztori terv
 Program 2008-2009 év
 Püspöki Szentliturgia 2009 október 3-án
 2010.
 2011.
 2012.
 2013.
 2014.
 2015.
 2016.
 2017.
 2018. évi program

Lelkipásztori terv

Az egyházközség, mint közösség, építése érdekében fontosnak tartom az alábbiak megvalósulását, amely a közösség tagjainak hitét erősíti, a tévedésektől megtisztítja.

  • Keresztelés :

a szentségben való részesülés előtt k é t alkalommal szeretnék beszélgetni a szülőkkel, keresztszülőkkel hitükről, gyermeknevelésről és az ő részvételükkel h á r o m vasárnap, liturgiában imádkozunk a keresztelendőért és a rokonokért.

  • Házasságkötés:

a szertartás előtt h á r o m vasárnap, liturgiában imádkozunk a fiatalokért és szüleikért és 6-8 alkalommal van beszélgetés a szertartás lényegéről, értékrendről, családtípusokról, bibliai alapismeretekről.

  • Gyóntatás:

liturgia előtt vagy után. A gyónásra való készületnél, kérem, hogy arra is figyeljünk amiért hálát adhatunk!

  • Temetés:

fontosnak tartom, hogy a szertartás előtti nap liturgiában adjunk hálát Istennek az elhunytért és kérjük megbocsátó szeretetét.

  • Lelki beszélgetés, lelki vezetés:

hétköznapra eső liturgiák előtt vagy külön, megbeszélt időpontban .

Közösségünkbe várjuk a görög katolikus testvéreinket.

Várjuk az Istent kereső, ma még kételkedő testvéreinket,

várjuk azokat, akik talentumaikkal, képességeikkel gazdagítani, bensőségessé tudják tenni közösségünket.

Az így kialakult l e l k i közösség minden tagjának feladata

e g y m á s

szellemi, hitbeli gazdagítása,

fontosnak, testvérnek tartása,

szertartás és biblia ismeret tanítása.

Mindezek alapja a szentségekben való részesedés.A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu