Főoldal
 Elérhetőség
 Miserend, Hittanórák
 Egyházközség alapítása
 Képek a Szentmisék helyeiről
 Elő történet
 Lelkipásztori terv
 Program 2008-2009 év
 Püspöki Szentliturgia 2009 október 3-án
 2010.
 2011.
 2012.
 2013.
 2014.
 2015.
 2016.
 2017.
 2018. évi program

Program 2008-2009 év

2009 évi lelki cél:"... tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy

szerettek és egy lélekként ugyanarra törekesztek." Ef 2.2December 12. szombat

Karácsonyra felkészítő lelki nap a közösségi teremben.
10 óra tól Vatamány Sándor budaörsi parókus Atya tart elmélkedést.
Befejezésként a vecsernyét imádkozzuk.

Köszönjük Vatamány Atyának az egyszerű, lényegre törekvő gondolatokat, amelyek segítettek a lelkünket rendbe tenni. A "sikerességét" abban is láthattuk hogy a résztvevők nagy része kihasználta a gyónási lehetőséget.
Az alkalmat arra is felhasználtuk hogy az egyházközség tagjainak egymásért való imádságát bővítsük.
Készítettünk egy szerény /szó szerint/ ajándékot és beletettük a legkedvesebb idézetünket és az imaszándékot ami számunkra a legfontosabb és amiért kérjük az ajándék választójának imádságát.


December 5. Szent Miklós Ünnepén
Felnőttek és gyerekek közös Szent Miklós ünnepe december 5-én 3 órakor kezdődött és vecsernyével zárult.
Felnőttek és gyerekek felváltva mondták el ismereteiket az ünneppel kapcsolatban.
A felnőttek Szent Miklós életéről a legendákról és az ikonábrázolásról szólta.
A gyerekek egy- egy szeretettel kapcsolatos történetet idéztek fel
.
A papi sapka néhány perces viselése a jutalma a szorgalmas felkészülésnek.


Vecsernye


November 7. Szombat Lelkinap a közösségi teremben.
10 órai kezdettel Nagy Levente régész tartott előadást a MKPK "A katolikus hit védelmében" körleveléhez kapcsolódóan.
http://upload.emecclesia.hu/doc_65490982.doc
12 órakor közös étkezés.
12:30 Folytatódott az előadás a Szentkoronáról és a magyarság tudatunkról.
13:30 Szent Mihály és Gábor főangyalok ünnepi vecsernye végzése.


OKTÓBER 10:

Zarándoklat Veszprémbe és Sümegre.

Reggel 9-kor már Veszprémben voltunk és indultunk a várat elfoglalni,

megfontolt lépésekkel haladtunk előre,

a legügyesebbek,

a kitartóak,

a mindent beleadók.

Az emelkedő leküzdése után egyenes út a kilátóhoz.

Akatisz-t a veszprémi görög katolikusokkal lélekben együtt a kántoruk Kőnig Károly vezetésével énekeltük a Szent Mihály Székesegyházban.

A palota,

Szent György kápolna

és a Gizella kápolna történetével ismerkedtünk meg.

A szentmisét a Sümegi ferences templomban végeztük.

Nagy örömmel hallottuk hogy a mi szerény tudású énekünk milyen szépnek hallatszott a búcsújáró templomban.

A bátrak a vár magasságait is megjárták.

Íme az Érd-i várfoglaló hölgyek.

Júniusi program:

Részt vettünk Budaörsön az épülő görög katolikus templom telkén felállított kereszt

szentelésén.

A szentmisét és a kereszt szentelést Fülöp Püspök Atya végezte.


Májusi program:

Mátraverebély- Szentkút, és Fallóskút-i zarándoklat.

A Szilárd Püspökúr által végzett szentmisén vettek rész a görög katolikusok a nemzeti kegyhelyen.

http://upload.emecclesia.hu/doc_18741693.doc


Nagy találkozások a búcsún résztvevők között :

a Zolcsák család életében,mint az Érd -i és a Nyírcsászári egyházközség tagjai.

Fallóskúti képek

http://upload.emecclesia.hu/doc_50527436.doc

Március 28 szombat

DÉLUTÁN 1 órakor a Postástelepi Római katolikus templomban
Előre megszentelt áldozatok liturgiája, ekkor szentgyónási lehetőség is lesz.

Utána a plébánia közösségi termében lesznek az elmélkedések a

húsvétra való lelki felkészülés jegyében, melyet

Dr. Nagymihályi Géza atya fog tartani.

Ekkor is lesz szentgyónási lehetőség.

Agapé

A nagyheti szertartások énekeinek gyakorlása.

Munkanap lévén kevesen hallgattuk a Nagymihályi Géza Atya értékes gondolatait. Vendégünk Földesi Éva lejegyzése alapján az alábbi vázlatot tudjuk közre adni amiből a távol maradottak is tudnak gazdagodni.

http://upload.emecclesia.hu/doc_48082914.doc

Február 28 szombat

Délelőtt 10 óra Postástelepi Római katolikus templomban
-Előre megszentelt áldozatok liturgiája-.

Utána a plébánia közösségi termében

- Debreceni Csaba előadása : Hogyan beszéljünk hitünkről.


Agapé.


A nagyböjti szertartások énekeinek gyakorlása.

Érden első alkalommal imádkoztuk Az előszenteltek liturgiáját.Még sokszor és sokkal szebben szeretnénk a jövőben elimádkozni ezt a szép szertartást.

Hogyan beszéljünk a hitükről:
- Debreceni Csaba és Felesége kedves közvetlenséggel beszélt arról az útról amin Isten a mostani hitben megélt életükhöz vezette Őket.

http://upload.emecclesia.hu/doc_84381918.doc- Keresztény hit bemutatásánál keresni kell, miben egyezik gondolkodásunk a másik emberrel, megtalálni a közös érdeklődési területet, majd ezután kérdésekkel folytatható a beszélgetés.

Február 7 szombat

Délelőtt 10 órától a Postástelepi plébánia közösségi termében.

Dr Várföldi Mária: Hitem, lelki egészségem és testi gyengeségem

címmel tart elmélkedést, felkészülésként a betegek szentségének felvételéhez.

A betegek szentsége szertartás imáiról elmélkedés.

Agapé

Előszenteltek liturgiája énekeinek tanulása és gyónási lehetőség.A Várföldiné dr László Marika "elmélkedésére" a ráhangolódást az Előre megszentelt áldozatok liturgiájának éneklésével keztük. Melynek kottás másolatát mindenki kezében tarthatta a Riczik család adománya ként.
1Kor.12.18." Isten határozza meg mindenegyes tag feladatát a testben."- Isten terve szerint szükség van rám mint betegre a teremtett világban.
Luk.12.7."Sőt, még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja." - A betegségeink is föl vannak jegyezve.

http://upload.emecclesia.hu/doc_16048691.doc

A betegek szentségének szertartásának részletes ismertetése. A betegek szentsége mint az élni akarás, a megerősítés, a találkozás, és a beiktatás szentsége.


Agapé és közvetlen szavak .


Agapé és kötetlen beszélgetések.
Február 8-án vasárnap a szentmisék keretében 23 fő részesült a betegek szentségében.

Január 3 szombat .

Délután 2 órai kezdettel a parochián.

Képviselő testület alakuló ülése. Dr Baán István helynök atya vezetésével.2008 augusztustól december végéig:

Augusztus elején harmadjára költöztünk a Dunántúlra, és éppen úgy mint eddig, most is albérlet várt ránk parochia helyett, és éppen úgy, ahogy eddig ,most is kedves jó szándékú emberek fogadtak be bennünket , most a Gebri Család.

Nagy és az önzetlen szeretet megtapasztalását adta a Timáriaktól való elválásunk, mert marasztalásuk ellenére mi eljöttünk és ők, önzetlenül az érdi liturgikus élet kezdetéhez szükséges eszközöket megvásárolva engedtek el bennünket.

A költözés okozta fizikai fáradság nagyságához hasonló volt a lelki élménye is hiszen amit Timáron 20 erős férfi rakott az autóra azt Érden a család tagjain kívül, egy érdi férfi és négy rózsák terei cserkész segített a kapun belülre rakni. Hálás szívvel köszönjük a fiúk szorgalmát ,segítőkészségét, fiatalos lendületét.

Nem sokkal ideérkezésünk után világossá vált a költözködésünk igazi célja: a hazaérkezés. A tusculánumi templomba járó hívek köszöntésében - a költözködésnél egyedül segítő férfi felesége mondta ki: "Atyám hazaérkeztél közénk". A Nyírvasváriból, Bátorligetről és környék többi falujából elvándoroltak közé, hisz én is Nyírvasvári szülötte vagyok.

A Timáriaktól kapott liturgikus felszerelést két táskába rakva, Vereczki András atya által kitaposott úton megkezdtük a vasárnapi és hétköznapi életet. Köszönettel tartozunk hat egyházközségnek - Tímár, Bököny, Kállósemjén, Buda, Vajdácska, Veszprém - ahonnan összesen 11 liturgikus ruhát, 2 kelyhet, szenteltvízhintőt, szerkönyvet, liturgikont, kézi keresztet kaptunk. Az érdi és tárnoki hívek adományából is lett már 2 liturgikus ruha és 4 ministráns ruha vásárolva. Így már mind a 7 templomban lesz legalább kettő ruha.

Az eddig eltelt időben november 15.-t - a paróchia megvételét - tartom meghatározó eseménynek. Előtte két és fél hónapon át a paróchiának alkalmas épület kiválasztása volt az egyik feladat, a 115 lakás közül. Ebben néhány esetben a hívek is segítettek. A döntésben figyelembe vettük Fülöp püspök atya kérését, hogy a lakás alkalmas legyen közösségi tér kialakítására is. Ennek kialakítását 2009-ben szeretnénk megoldani. A berendezések nagy részét segélyszervezetektől már megkaptuk.

Köszönettel tartozunk a római katolikus paptestvéreknek és híveknek is, akik továbbra is testvéri szeretettel biztosítják számunkra a templomokat.

Egy hónapot próbaidőnek szántunk a liturgiák kezdését illetően a város négy templomában. Ez nem tette lehetővé a hívekkel való találkozást, így vasárnaponként most három templomban van liturgia, Érd északi /Parkváros/, középső /Postástelep/ és déli /Újtelep/ végén. A változás eredménye azt hozta, hogy most Postástelepen vannak legtöbben a liturgián. Ahol vasárnap nincs liturgia - Tusculánum és Érdliget - ott hétköznap van egy-egy alkalommal liturgia bibliaórával. Ugyan így van hétköznap Parkvárosban és Újtelepen is.

Alakulgat a ministránsok "tábora", váltakozva 4 -5 fővel. Ugyanezt még nem mondhatjuk el a fiatalok közösségéről. Öröm, hogy 12 görögkatolikus gyerek jár a helybeli egyházi iskolába.

A város nagy terjedelme miatt úgy érzem a hívek nem ismerik egymást, amiért majd sokat kell tenni, közös kirándulások, lelki napok szervezésével. A családok felkeresésével a fiatalok is jobban megszólíthatóak lesznek.Nagy segítség lenne a szertartások végzéséhez a kántor. Akit ezúton is keresünk!

Szinte mindannyiunknak "új hazája" Érd, de mégis "otthonának" tekinti már mindenki, aki évtizedekkel ezelőtt hagyta el szülőföldjét, mert szülőföldjének lakójával él egy településen.

Így adhatunk hálát Istennek, hogy most már paróchiális otthona is van az érdi görögkatolikusoknak. Püspök atyát is segítse Isten még sok új paróchia megalapításában.

2009-ben adjon Isten lelkiekben és létszámban is gyarapodást.

DECEMBER 6 án Szent Miklós Ünnepén

az érdi, tárnoki és a százhalombattai gyermekekért imádkozunk és hálát adunk

a 10 - kor kezdődő Szentmisében a Postástelepi RK Templomban.

Szeretettel várunk minden gyermeket Szent Miklós lelkületének piciny megtapasztalására.


December 6 szombat Lelki nap a Karácsonyra való felkészüléshez.

Helyszin : Postástelepi Római Katolikus Plébánia Gellért u 9

A város különböző részein, Tárnokon és Százhalombattán élő görög katolikus hívek és családtagjaik részére.

Program: 11 órától

Elmélkedés I a szentmise keretében.

Az elmélkedéseket Prodán Gábor atya tartja.

Elmélkedés II

Kérdések megbeszélése

Falatozás

Elmélkedés III

A második közösségi összejövetelünk is megvalósult és létszámban körülbelül annyian voltunk mint novemberben. A misén résztvevő gyerekek is képviseltek szinte minden korosztályt. Szívmelengető volt látni hogy azért lesznek utódok is.

Gábor Atya elmélkedése az általa megfogalmazott néhány mondatban.

"...elmélkedtünk a karácsony üzenetein, szent család egymást védelmező szeretetén, a szent család egyszerűségén és azon, hogy a szent család volt, a mára már hatalmas közösséggé vált egyháznak az alapja."

November 8 szombat Ismerkedő lelki nap

Helyszín: Postástelep Római Katolikus Plébánia Érd Gellért u 9

A város különböző részein, Tárnokon és Százhalombattán élő görög katolikus hívek és családtagjaik személyes kötetlen találkozási lehetősége.

Program:

10 - 11 GK Szentmise a Postástelepi RK templomban.

11 - 12 Pacsuta János gondolatai "Hitem és szakmám kapcsolata".

12 - 13 Falatozás

13- tól Ismerkedés, beszélgetés, ének tanulás .

Az első közösségi összejövetelünkön örültem a majdnem ötven jelenlévőnek, akik örömmel és lelkesedéssel vettek részt a lelki napon. Kérjük a résztvevők saját véleményüket a vendégkönyvben osszák meg velünk!

November 1-2

Elhunytjainkról való megemlékezés, amely folytatódik a hramotás liturgiákkal.

Adjunk hálát elhunytjaink életéért és kérjük Isten megbocsátó szeretetét számukra, hogy a lelki kapcsolatunk Isten által továbbra is megmaradjon Velük.

Aki ilyen módon is szeretne megemlékezni az elköltözöttekről:

azt kérjük hogy egy lapra írja fel saját nevét címét a templomot ahol a liturgián részt vesz és az elhunytjai keresztnevét és juttassa el hozzám.

A liturgiákon résztvevők nagy része kérte, hogy együtt imádkozzunk és névszerin említsük az elhunytjaikat a közös panachiában. További csatlakozásokat várunk a nagyböjtben végzendő hramotás liturgiákhoz.A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu