Főoldal
 Elérhetőség
 Miserend, Hittanórák
 Egyházközség alapítása
 Képek a Szentmisék helyeiről
 Elő történet
 Lelkipásztori terv
 Program 2008-2009 év
 Püspöki Szentliturgia 2009 október 3-án
 2010.
 2011.
 2012.
 2013.
 2014.
 2015.
 2016.
 2017.
 2018. évi program

2011.


December 17-én 14 órától


LELKINAP: Karácsonyra felkészítő elmélkedés.
Tartja Kovács István Budapest Rózsák terei káplán atya.
December 6-án az ünnepi vecsernye keretében - Miklós püspök példáját követve- a gyerekek szerény ajándékokban részesültek. Ők pedig a felnőtteket szép-bölcs gondolatok ismertetésével ajándékozták meg.
Óvodásaink 7 fő:Csenge, Csilla, Júlia, Petra, Tamás, Tímea, Viola
általános iskolások9 fő: Ákos, Ági, Berta, Dani, Leona, Márkó, Niki, Nóri, Péter.


November 26-án 14 órától

LELKI NAP
: elmélkedés az ANGYALOKRÓL és
karácsonyi liturgikus énekek gyakorlása.

A karácsonyi kánonunkat gyakoroltuk hogy szenteste Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére szépen énekelhessük.

"Angyalok és szentségek" címen volt elmélkedés.

A vecsernye imádkozása után következett kedves vendégűn Bubnó Tamás élvezetes előadása a görögkatolikus liturgikus énekekről.

Bubnó Tamás a Szent Efrém Férfikar karnagya az előadás mellet gyakorlati segítséget adott a Fülöp Püspök Atya által javasolt liturgia énekléshez.
A javasolt 14 módosítást előbb elméletileg, majd gyakorlatilag igyekeztünk elsajátítani.Október 1. Egyházközségi búcsúnap

10 órakor ÜNNEPI liturgia a Gellért utcai Római Katolikus Templomban.
A liturgiát dr Baán István szórvány helynök, Vatamány Sándor budaörsi, Deák
Csaba szigetszentmiklósi atyák vezetik.
Liturgia után 12 órakor közös ebéd a paróchia udvarán (Riminyáki 85).
13.30-14.30 korcsoportos beszélgetés:
témák: - fiatal házasok: kedvesség
- középkorosztály: hit és hitetlenség
- idősek: öregkor, félelem, hit
- gyerekeknek kézműves foglalkozás.

15.00 ÜNNEPI Vecsernye a közösségi teremben.

Fiatal házasok: kedvesség

Deák Csaba, szigetszentmiklósi parókus atya vezetésével a kedvesség
témájáról beszélgetett a fiatal felnőttek csoportja.

Először általánosságban a kedvesség fogalmáról alkotott benyomásainkat,
gondolatainkat mondtuk el. A kedvességgel rokon fogalmakat gyűjtöttünk,
úgy mint udvariasság, szívélyesség, alázatosság. Ezután Csaba atya két
történetet olvasott nekünk, amelyekben a kedvesség különleges módon
jelent meg.

Az első történetben egy amerikai középiskolás fiú kemoterápiás kezelés
utáni félelmeiről hallhattunk. Vajon mit fognak osztálytársai szólni
ahhoz, hogy elveszítette haját? Ahogy hazakerül a kórházból, otthon nagy
meglepetéssel várják, 50 társa fogadja őt kopaszra nyírt fejjel. A
fiúban levő feszültséget egy olyan kedvességgel próbálták feloldani,
amelyért áldozatot is kellett hozni.

A másik történetben egy kolostor öt idős szerzetesének problémája
jelenik meg. Mi lesz a szerzetesi közösséggel, ha ők meghalnak? Nincs
utánpótlás, aki folytassa munkájukat. Elmennek tanácsot kérni egy
közelben élő remetéhez. A remete elmondja, hogy nem tud segítséget
nyújtani a problémájukban, de azt tudja, hogy az öt szerzetes közül
egyikük Isten apostola. Innentől fogva mindegyikük sokat gondolkodott
azon, hogy melyik társukra gondolt a remete, sőt az is megfordult
mindegyikük fejében: lehet, hogy én vagyok Isten apostola? Ez a tudat,
hogy Isten apostola közöttük van, megváltoztatta gondolkodásukat. Ezután
jobban odafigyeltek egymásra, önmagukra, és környezetükre is kihatással
volt viselkedésük, kedvességük. Egyre több látogatójuk lett, és közülük
volt olyan, aki belépett a kolostor közösségébe.

Természetesen a kedvesség témáját befejezni nem tudtuk, csak abbahagyni.
Feckó Andrásné

Középkorosztály: hit és hitetlenség
Vatamány Sándor atyával a kiscsoportos foglalkozáson az alábbi gondolatokat beszéltük meg:
- Az atya az érdi hitéletről érdeklődött, ismertettük vele, hogy vasárnapi liturgiákon mekkora létszámban vesznek részt a hívek.
- A fiatalabb korosztály, a gyermekek vallásos nevelésének problémáit, nehézségeit beszéltük meg. Mit tegyen a szülő, hogy felkeltse a gyermek érdeklődését a hitélet iránt, kinek mi a feladata a nevelésben. (Szülő, nagyszülő, lelki atya.) Kiemelten foglalkoztunk az imádság fontosságával abban az esetben, ha a gyerek vagy családtag nem akar templomba járni, részt venni a vallásos életben.
Mátyás József
Április 9-10 Nagyböjti lelki nap az elmélkedéseket tartja Zolcsák Miklós penészleki parochus.

- Március 19-20 Lelki nap Zuró József atya vezetésével.


A nagyböjti lelki gazdagításunkhoz Zuró József atya segített bennünket.
Első elmélkedésében a megtérést, mint egész életünket meghatározó döntést említette.
Ez után a Máriapócsi Kegyhely sajátos kegyelmi forrásáról beszélgettünk, így a szentgyónásokat, mind az imádság sajátos hatását illetően.
Második elmélkedésben a magányból otthonra találó tékozló fiút és a Krisztust látni akaró Zakeust követtük.
Vasárnap lelkünk értékének fontosságáról hallottunk.- Január 29-én délután 1 órai kezdettel a közösségi teremben :

Énektanulás és elmélkedés.

Vezetik Vatamány Sándor és Kiss Krisztina budaörsi atya és felesége.
Sándor Atya és felesége Krisztina segítségével a liturgia énekeit gyakoroltuk igyekeztünk a kotta vagyis a közös dallamhoz igazodni.

Két óra éneklés után mindenki örömmel nyugtázta a kezdeményezést és folytatás mellett döntött.
Az örömtelibb éneklés már a vecsernyén is megmutatkozott.
Köszönjük a Sándor Atyának és Feleségének a velünk való törődését az egyházközség nevében.

- Február 12-20 részt veszünk a Családok Hete érdi programjában.

A „Veled vagyok egész” jelmondattal meghirdetett magyarországi rendezvények érdi programsorozata február 12-én a parkvárosiBaptista Imaháztól 16.30 órakor induló és a Szepes Gyula Művelődési Központig tartó fáklyás felvonulással veszi kezdetét. A Házasság Hetében a szervező felekezetek 18 órákor kezdődő rendezvényein a házasság fontosságáról, szépségeiről és nehézségeiről tartanak előadásokat:

Február 14. (hétfő)

görög katolikus parókia

Dr. Cselényi István egyetemi tanár, kandidátus, író, költő (A házasság szentsége)

Február 16. (szerda)

parkvárosi református templom

Dr. Pálhegyi Ferenc pasztorálpszichológus (A házassági krízisek)

Február 17. (csütörtök)

tusculánumi katolikus templom

Király Ignác és felesége (A gyermeknevelés nehézségei)

Február 18. (péntek)

érdligeti baptista bibliaközösség

Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője (A segítő és társa)

Február 19. (szombat)

parkvárosi baptista imaház

Vacsora, amelyre az 1. és 80. év közötti házassági évfordulójukat ünneplők közül 1-1 pár, a jelentkezés sorrendjében kap meghívást. Meghívott vendég Süveges Gergő és felesége, az elmúlt évi Házasság Hete arcai.

Február 20-án, vasárnap, a Szepes Gyula Művelődési Központban 16.00 órakor kezdődő rendezvény az érdi és egyben a magyarországi Házasság Hete programsorozatának záróeseménye. Ennek keretében kerül sor többek között a január 11-én lezárult „Ünnep a családban” című gyermekrajzpályázat eredményhirdetésére, a családok megáldására. Felszólal Szabó Endre a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Sztárvendég Varga Miklós, az egyik legnagyobb hangterjedelmű, kétgyermekes magyar énekes előadóművész.A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu